MARKEDSFØRING MED MÅLBARE RESULTATER

Jeg viser deg veien til økt salg og positiv ROI (return on investment).
Vis meg hvordan

HAR DU GÅTT DEG VILL?

Markedsføring er komplisert, og mange finner ikke veien til gode resultater.

Digital markedsføring er til hodebry for de aller fleste bedrifter. Få kan vise til konkrete resultater. Det går mye på magefølelse. Mange har kjedelige og dyrekjøpte erfaringer. Ofte flyr pengene ut i et stort sort hull, og man vet ikke hva som gir resultater. Kanskje kjenner du deg selv igjen?

 

“Jeg vet ikke hvor pengene blir av”
“Prosjektene tar for lang tid”
“Designerne tenker ikke salg”
“Byråene pusher løsninger som ikke passer oss”
“Det blir for mye møter og bortkastet tid på strategi som aldri blir realisert”
“Konsulentene tenker ikke langsiktig for oss”

 

Markedsføring er komplisert. Det er mange ting som må fungere samtidig. Og gjør de ikke det, så uteblir resultatene. Begrenset budsjett og tidsmangel er også en utfordring. Resultatet er at mange bedrifter kun har deler av markedsføringen på plass. Dette kaller jeg markedsføringsfellen.

MARKEDSFØRING ER EN BALANSEKUNST.

Gode resultater krever kompetanse og innsats på flere områder samtidig.

Digital markedsføring er både en vitenskap og en kunst. Av erfaring vet jeg at man må balansere minst 4 områder for at det skal gi resultater:

 

Strategi Taktikk Innholdsproduksjon Måling av resultater

 

Utfordringen er å bli sterk nok på alle områdene og samtidig holde seg innenfor budsjett og tidsfrist. Mange bedrifter faller mellom to stoler. På den ene siden har de ikke budsjett til å håndtere store byråer. På den andre siden er markedsarbeidet så komplisert at det er uaktuelt å outsource til et knippe freelancere.

 

Jeg har derfor utviklet en metode som er tilpasset og effektiv for bedrifter med markedsføringsbudsjett på 0,5-3 millioner kroner. Når du samarbeider med meg, får du en ekstern markedsavdeling som leverer resultater som kan måles.

FRA HODEBRY TIL KONKRETE RESULTATER.

Vellykket markedsføring gir deg konkrete salgsresultater.

Markedsføring utvikler seg hele tiden, og bedrifter har ulike behov. Det er derfor helt individuelt hvordan en bedrift løser markedsføringsutfordringene. Man må ha resultater her og nå, men samtidig planlegge så godt det lar seg gjøre for fremtiden.

 

Jeg har god erfaring med å drive inn nye kunder og økt salg gjennom AdWords, Facebook annonser, webside og automatiserte prosesser. Samtidig som det er stadig nye muligheter, har mange god nytte av tradisjonelle kanaler som messer og trykksaker.

 

Målsetningen er alltid å øke salg for kunden og vise helt konkret hva som førte til økt omsetning. Når man oppnår positiv ROI (return on investment) på markedstiltakene, blir det plutselig ikke så skummelt å gjøre markedsføring. Til slutt så ser man på markedsføring som en investering til fremtidig inntekt. Dette er målet, jeg kan vise deg hvordan.

MIN ERFARING.

Jeg bygger bro mellom strategi og målbare resultater.

Arbeidet mitt har tatt meg til London, Hamburg og Norge hvor jeg har arbeidet med store og små kunder både i byråer og som uavhengig. Design er fremdeles viktig når jeg nå arbeider med å bygge bro mellom strategi og målbare resultater.

 

Sammen med kunden arbeider jeg aktivt og leter etter muligheter. Jeg tar prosjektene fra innsikt til ferdig leveranse og måler resultater som informerer videre valg.

 

Jeg tenker helhetlig for kunden når jeg planlegger markedsføring og strategi. Jeg har erfaring og gode resultater i de fleste aktuelle medier og teknikker:
Adwords Google Youtube Facebook Web Design Tekst Foto Video Animasjon Trykk Messer Tekstil

Arbeidseksempler
contact

Øystein R. Lundberg

Master of Science in Marketing Management

–EDHEC Business School, Frankrike

 

Høgskolekandidat Økonomi/Administrasjon

–HSH Høgskolen Stord/Haugesund, Norge

 

Bachelor of Art (Hons) Graphic Design

–Central Saint Martins College of Art & Design, England

Jeg viser deg gjerne hvordan din bedrift kan øke salg gjennom smart markedsføring.

 

Jeg arbeider med fjernkontor og bruker mest telefon og Skype når jeg kommuniserer med kunder. Det betyr at jeg kan arbeide med bedrifter i hele landet.

orlund@gmail.com
Mobil 48494056

MARKEDSFØRING MED MÅLBARE RESULTATER

Jeg viser deg veien til økt salg og positiv ROI (return on investment).
Vis meg hvordan

HAR DU GÅTT DEG VILL?

Markedsføring er komplisert, og mange finner ikke veien til gode resultater.

Digital markedsføring er til hodebry for de aller fleste bedrifter. Få kan vise til konkrete resultater. Det går mye på magefølelse. Mange har kjedelige og dyrekjøpte erfaringer. Ofte flyr pengene ut i et stort sort hull, og man vet ikke hva som gir resultater. Kanskje kjenner du deg selv igjen?

 

“Jeg vet ikke hvor pengene blir av”
“Prosjektene tar for lang tid”
“Designerne tenker ikke salg”
“Byråene pusher løsninger som ikke passer oss”
“Det blir for mye møter og bortkastet tid på strategi som aldri blir realisert”
“Konsulentene tenker ikke langsiktig for oss”

 

Markedsføring er komplisert. Det er mange ting som må fungere samtidig. Og gjør de ikke det, så uteblir resultatene. Begrenset budsjett og tidsmangel er også en utfordring. Resultatet er at mange bedrifter kun har deler av markedsføringen på plass. Dette kaller jeg markedsføringsfellen.

MARKEDSFØRING ER EN BALANSEKUNST.

Gode resultater krever kompetanse og innsats på flere områder samtidig.

Digital markedsføring er både en vitenskap og en kunst. Av erfaring vet jeg at man må balansere minst 4 områder for at det skal gi resultater:

 

Strategi Taktikk Innholdsproduksjon Måling av resultater

 

Utfordringen er å bli sterk nok på alle områdene og samtidig holde seg innenfor budsjett og tidsfrist. Mange bedrifter faller mellom to stoler. På den ene siden har de ikke budsjett til å håndtere store byråer. På den andre siden er markedsarbeidet så komplisert at det er uaktuelt å outsource til et knippe freelancere.

 

Jeg har derfor utviklet en metode som er tilpasset og effektiv for bedrifter med markedsføringsbudsjett på 0,5-3 millioner kroner. Når du samarbeider med meg, får du en ekstern markedsavdeling som leverer resultater som kan måles.

FRA HODEBRY TIL KONKRETE RESULTATER.

Vellykket markedsføring gir deg konkrete salgsresultater.

Markedsføring utvikler seg hele tiden, og bedrifter har ulike behov. Det er derfor helt individuelt hvordan en bedrift løser markedsføringsutfordringene. Man må ha resultater her og nå, men samtidig planlegge så godt det lar seg gjøre for fremtiden.

 

Jeg har god erfaring med å drive inn nye kunder og økt salg gjennom AdWords, Facebook annonser, webside og automatiserte prosesser. Samtidig som det er stadig nye muligheter, har mange god nytte av tradisjonelle kanaler som messer og trykksaker.

 

Målsetningen er alltid å øke salg for kunden og vise helt konkret hva som førte til økt omsetning. Når man oppnår positiv ROI (return on investment) på markedstiltakene, blir det plutselig ikke så skummelt å gjøre markedsføring. Til slutt så ser man på markedsføring som en investering til fremtidig inntekt. Dette er målet, jeg kan vise deg hvordan.

MIN ERFARING.

Jeg bygger bro mellom strategi og målbare resultater.

Arbeidet mitt har tatt meg til London, Hamburg og Norge hvor jeg har arbeidet med store og små kunder både i byråer og som uavhengig. Design er fremdeles viktig når jeg nå arbeider med å bygge bro mellom strategi og målbare resultater.

 

Sammen med kunden arbeider jeg aktivt og leter etter muligheter. Jeg tar prosjektene fra innsikt til ferdig leveranse og måler resultater som informerer videre valg.

 

Jeg tenker helhetlig for kunden når jeg planlegger markedsføring og strategi. Jeg har erfaring og gode resultater i de fleste aktuelle medier og teknikker:
Adwords Google Youtube Facebook Web Design Tekst Foto Video Animasjon Trykk Messer Tekstil

Arbeidseksempler
contact

Øystein R. Lundberg

Master of Science in Marketing Management

–EDHEC Business School, Frankrike

 

Høgskolekandidat Økonomi/Administrasjon

–HSH Høgskolen Stord/Haugesund, Norge

 

Bachelor of Art (Hons) Graphic Design

–Central Saint Martins College of Art & Design, England

Jeg viser deg gjerne hvordan din bedrift kan øke salg gjennom smart markedsføring.

 

Jeg arbeider med fjernkontor og bruker mest telefon og Skype når jeg kommuniserer med kunder. Det betyr at jeg kan arbeide med bedrifter i hele landet.

orlund@gmail.com
Mobil 48494056

MARKEDSFØRING MED MÅLBARE RESULTATER

Jeg viser deg veien til økt salg og positiv ROI (return on investment).
Vis meg hvordan

HAR DU GÅTT DEG VILL?

Markedsføring er komplisert, og mange finner ikke veien til gode resultater.

Digital markedsføring er til hodebry for de aller fleste bedrifter. Få kan vise til konkrete resultater. Det går mye på magefølelse. Mange har kjedelige og dyrekjøpte erfaringer. Ofte flyr pengene ut i et stort sort hull, og man vet ikke hva som gir resultater. Kanskje kjenner du deg selv igjen?

 

“Jeg vet ikke hvor pengene blir av”
“Prosjektene tar for lang tid”
“Designerne tenker ikke salg”
“Byråene pusher løsninger som ikke passer oss”
“Det blir for mye møter og bortkastet tid på strategi som aldri blir realisert”
“Konsulentene tenker ikke langsiktig for oss”

 

Markedsføring er komplisert. Det er mange ting som må fungere samtidig. Og gjør de ikke det, så uteblir resultatene. Begrenset budsjett og tidsmangel er også en utfordring. Resultatet er at mange bedrifter kun har deler av markedsføringen på plass. Dette kaller jeg markedsføringsfellen.

MARKEDSFØRING ER EN BALANSEKUNST.

Gode resultater krever kompetanse og innsats på flere områder samtidig.

Digital markedsføring er både en vitenskap og en kunst. Av erfaring vet jeg at man må balansere minst 4 områder for at det skal gi resultater:

 

Strategi Taktikk Innholdsproduksjon Måling av resultater

 

Utfordringen er å bli sterk nok på alle områdene og samtidig holde seg innenfor budsjett og tidsfrist. Mange bedrifter faller mellom to stoler. På den ene siden har de ikke budsjett til å håndtere store byråer. På den andre siden er markedsarbeidet så komplisert at det er uaktuelt å outsource til et knippe freelancere.

 

Jeg har derfor utviklet en metode som er tilpasset og effektiv for bedrifter med markedsføringsbudsjett på 0,5-3 millioner kroner. Når du samarbeider med meg, får du en ekstern markedsavdeling som leverer resultater som kan måles.

FRA HODEBRY TIL KONKRETE RESULTATER.

Vellykket markedsføring gir deg konkrete salgsresultater.

Markedsføring utvikler seg hele tiden, og bedrifter har ulike behov. Det er derfor helt individuelt hvordan en bedrift løser markedsføringsutfordringene. Man må ha resultater her og nå, men samtidig planlegge så godt det lar seg gjøre for fremtiden.

 

Jeg har god erfaring med å drive inn nye kunder og økt salg gjennom AdWords, Facebook annonser, webside og automatiserte prosesser. Samtidig som det er stadig nye muligheter, har mange god nytte av tradisjonelle kanaler som messer og trykksaker.

 

Målsetningen er alltid å øke salg for kunden og vise helt konkret hva som førte til økt omsetning. Når man oppnår positiv ROI (return on investment) på markedstiltakene, blir det plutselig ikke så skummelt å gjøre markedsføring. Til slutt så ser man på markedsføring som en investering til fremtidig inntekt. Dette er målet, jeg kan vise deg hvordan.

MIN ERFARING.

Jeg bygger bro mellom strategi og målbare resultater.

Arbeidet mitt har tatt meg til London, Hamburg og Norge hvor jeg har arbeidet med store og små kunder både i byråer og som uavhengig. Design er fremdeles viktig når jeg nå arbeider med å bygge bro mellom strategi og målbare resultater.

 

Sammen med kunden arbeider jeg aktivt og leter etter muligheter. Jeg tar prosjektene fra innsikt til ferdig leveranse og måler resultater som informerer videre valg.

 

Jeg tenker helhetlig for kunden når jeg planlegger markedsføring og strategi. Jeg har erfaring og gode resultater i de fleste aktuelle medier og teknikker:
Adwords Google Youtube Facebook Web Design Tekst Foto Video Animasjon Trykk Messer Tekstil

Arbeidseksempler
contact

Øystein R. Lundberg

Master of Science in Marketing Management

–EDHEC Business School, Frankrike

 

Høgskolekandidat Økonomi/Administrasjon

–HSH Høgskolen Stord/Haugesund, Norge

 

Bachelor of Art (Hons) Graphic Design

–Central Saint Martins College of Art & Design, England

Jeg viser deg gjerne hvordan din bedrift kan øke salg gjennom smart markedsføring.

 

Jeg arbeider med fjernkontor og bruker mest telefon og Skype når jeg kommuniserer med kunder. Det betyr at jeg kan arbeide med bedrifter i hele landet.

orlund@gmail.com
Mobil 48494056